بایگانی برچسب: تایید دو مرحله ای

چگونه تایید دو مرحله ای جیمیل را غیرفعال کنیم؟

غیر فعال کردن تایید دو مرحله ای

ممکن است بعضی از کاربران پابجی اکانت خود را روی جیمیل فعال کرده باشند و زمانیکه برای خرید یوسی اقدام می کنند پشتیبان های ما ممکن است با جیمیل دو مرحله ای روبه رو شوند حال برای آنکه ممکن است دسترسی پشتیبان های ما به فرد مذکور که یوسی را خریداری نموده ممکن نباشد.

دلیل بازگشت وجه