بایگانی برچسب: سیزن 14

ماموریت های هفته هشتم (آخر) سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- در مود Arena بیست بار برنده شوید. 2- در مود کلاسیک مپ میرامار ۵ بار جزو نفرات اول تا بیستم شوید.*در مود کلاسیک مپ ویکندی ۵ بار جز نفرات اول تا بیستم شوید.*در مود کلاسیک مپ ارانگل ۶ بار جزو نفرات اول تا بیستم شوید. 3- در فاصله ۱۵۰۰ متری و بیشتر از محل […]

ماموریت های هفته هفتم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- درمود کلاسیک 4 بازی به همراه دوستانتان رتبهSیا بالاتر بگیرید. 2- درمود کلاسیک در یک بازی 8 نفر را بکشید. 3- در مود ارنا در یه دور بازی تعداد 16 نفر بکشید. 4- در مود ارکد 6 بازی انجام دهید. 5- در هر مودی 4 نفر با اسلحه AWMبکشید. 6- در مود کلاسیک در […]

ماموریت های هفته اول سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

ترجمه ماموریت سیزن 14 پابجی موبایل

آخرین اطلاعات رویال پس سیزن 14 + تاریخ شروع

آخرین اطلاعات رویال پس سیزن 14
+ تاریخ شروع سیزن 14