بایگانی برچسب: سیزن 16 پابجی

ترجمه ماموریت های هفته 5 فصل 16

سیزن 16 پابجی موبایل

1.کشتن 36 تا حریف با اسالت رایفل در ارانگل. 2.روی سقف مدرسه فرود بیاید. ( 3 بار) 3.روی سقف یکی از خونه های سنهوک فرود بیاید. ( 3 بار) 4. روی یکی از سقف های میرامر فرود بیاید. ( 3 بار) 5. 5 تا پلیر بکشید با استفاده از اسلحه S1897 6. کشتن 5 تا […]