بایگانی برچسب: سیزن 18

ترجمه ماموریت های هفته پنجم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک 3 نفر را با ماشین بکشید. 🏆در یک مسابقه در حالت کلاسیک 6 نفر را بکشید. 🏆در یک مسابقه در حالت آرنا بیشتر 12 نفر را بکشید. 🏆2 بار در چالش brothers in arms شرکت کنید. 🏆در حالت آرنا 200 نفر را با اسلحه Scar-L بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را […]

ترجمه ماموریت های هفته چهارم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت آرنا 50 نفر را با اسلحه M24 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک دو نفر را با وسیله نارنجک از فاصله 18 متری یا….بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 10 تایر وسیله نقلیه پنچر کنید. 🏆در حالت کلاسیک مپ کاراکین 20 نفر را با اسلحه دسته های AR بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 6 نفر را با اسلحه […]

ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک 12 نفر را با اسلحه M24 بکشید. 🏆در هر حالت دلخواه 6 نفر را با کلت بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را با اسلحه DP-28 بکشید. 🏆در حالی که جلیقه لول 3 دارید 1 بار در حالت کلاسیک برنده شوید. 🏆در حالت کلاسیک 8 نفر را با اسلحه kar98k بکشید. 🏆در […]

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک با هم تیمی خود مسافت 10000 متر با وسایل نقلیه طی کنید. 🏆در حالت power amor با دوستان خود 7 بار بازی کنید. 🏆با دوستان خودتان 10 مسابقه در حالت کلاسیک انجام دهید. 🏆با دوستان خودتان 10 مسابقه در حالت arena انجام دهید. 🏆در حالت کلاسیک 30 بار از انرژی زا استفاده […]

دلیل بازگشت وجه