بایگانی برچسب: سیزن

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن 19 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 19

🏆در حالت کلاسیک با جلیقه لول سه برنده شوید 🏆در حالت کلاسیک با اسلحه Dp-28 20 نفر بکشید 🏆در حالت دلخواه با اسلحه کلت 6 نفر بکشید 🏆در حالت کلاسیک با اسلحه M249 تعداد 12 نفر بکشید 🏆در حالت کلاسیک با اسلحه Kar98 تعداد 8 نفر بکشید 🏆در حالت آرنا با اسلحه Kar98 تعداد 50 […]

ترجمه ماموریت هفته اول سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در مود کلاسیک 30 نفر را با M416 بکشید. 🏆درمود کلاسیک 3 بار روی سقف ساختمان School فرود بیاید. 🏆درمود کلاسیک 3 بار روی سقف ساختمان Water Treamtment فرود بیاید. 🏆در مود کلاسیک در 20 مچ کلت بردارید. 🏆20 لایک به هم تیمی خود بدهید. 🏆در هر مودی 3 نفر را با pan بکشید. 🏆در […]

دلیل بازگشت وجه