بایگانی برچسب: فصل پانزدهم

ترجمه ماموریت های هفته هفتم فصل پانزدهم

ماموریت سیزن 15 پابجی موبایل

1. زمان بازی با هم تیمی هاتون مقام s یا بیشتر بگیرید. 2. 16 تا دشمن تو ویکندی با رایفل بکشید. 3. 8 تا دشمن با اسنایپر در میرامار بکشید. 4. 15 تا دشمن با smg تو ارانگل بکشید. 5. 4 تا دشمن با awm تو هر مودی بکشید. 6. 10 تا کوله پشتی لول […]

دلیل بازگشت وجه