بایگانی برچسب: هفته دوم

ترجمه ماموریت هفته دوم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در مود کلاسیک 24 نفر در خانه یا روی سقف خانه بکشید. 🏆در مود کلاسیک 8 نفر را با اسلحه های Bolt Action در مپ میرامار بکشید. 🏆در مود کلاسیک 8 نفر را با اسلحه های Bolt Action در مپ ارانگل بکشید. 🏆در مود کلاسیک 8 نفر را با اسلحه های Bolt Action در مپ […]

ترجمه ماموریت های هفته دوم فصل دوازدهم

سیزن 12 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت های هفته دوم فصل دوازدهم

ترجمه ماموریت های هفته دوم فصل یازده پابجی موبایل

هفته 8 فصل 11

ترجمه ماموریت های هفته دوم فصل یازده پابجی موبایل

دلیل بازگشت وجه