بایگانی برچسب: پابجی اسکواد

تیمی بازی کردن در پابجی

در حال بارگذاری ویدئو … پابجی بازی کردن به تنهایی میتواند خیلی ساده باشد. این شمایید که انتخاب میکند به صورت تدافعی یا تهاجمی بازی کنید. اما بازی کردن به روش تیمی بسیار متفاوت است چون از شما انتظار میرود که هوای هم تیمی هایتان را داشته باشید و دیگر همه چیز درباره شما نیست […]

دلیل بازگشت وجه