بایگانی برچسب: هفته 4

ترجمه ماموریت هفته چهارم سیزن 19 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 19

🏆در حالت کلاسیک 2 نفر را بوسیله نارنجک از فاصله 18 متری بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 10 تا تایر ماشین را پنچر کنید. 🏆به هم تیمی ها خود 20 لایک دهید. 🏆در حالت کلاسیک 6 نفر را با اسحله M24 بکشید. 🏆در حالت آرنا 50 نفر را با اسلحه M24 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 10 […]

ترجمه ماموریت های هفته چهارم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت آرنا 50 نفر را با اسلحه M24 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک دو نفر را با وسیله نارنجک از فاصله 18 متری یا….بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 10 تایر وسیله نقلیه پنچر کنید. 🏆در حالت کلاسیک مپ کاراکین 20 نفر را با اسلحه دسته های AR بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 6 نفر را با اسلحه […]