بایگانی برچسب: هفته 5

ترجمه ماموریت های هفته پنجم سیزن 19 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 19

👑در حالت کلاسیک مپ لیویک 10 بار تاپ 10 شوید 👑در حالت کلاسیک مپ سانهوک 5 بار تاپ 20 شوید 👑در حالت کلاسیک مپ ميرامار5 بار تاپ 20 شوید 👑در حالت کلاسیک 3 دشمن رو در 60 ثانیه اول بازی بکشيد 👑در حالت کلاسیک 20 نفر رو با Akm بکشید 👑در حالت ارنا 200 كیل […]

ترجمه ماموریت های هفته پنجم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک 3 نفر را با ماشین بکشید. 🏆در یک مسابقه در حالت کلاسیک 6 نفر را بکشید. 🏆در یک مسابقه در حالت آرنا بیشتر 12 نفر را بکشید. 🏆2 بار در چالش brothers in arms شرکت کنید. 🏆در حالت آرنا 200 نفر را با اسلحه Scar-L بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را […]