بایگانی برچسب: هفته پنجم

ترجمه ماموریت هفته پنجم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در یک مسابقه کلاسیک برنده شوید در خالی که جلیقه لول 3 دارید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را با اسلحه DP-28 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 12 نفر را با اسلحه M249 بکشید. 🏆6 نفر را با کلت بکشید در هر حالت دلخواه. 🏆درحالت آرنا مجموعا 7500 واحد دمیج وارد کنید. 🏆در حالت کلاسیک 8 […]

ماموریت های هفته پنجم سیزن 13

ماموریت های سیزن 13

ماموریتهای هفته پنجم سیزن 13