Amitbhai (Desi Gamers) vs TSG Jash در Free Fire

Amitbhai (Desi Gamers) vs TSG Jash در Free Fire

Amitbhai (Desi Gamers) vs TSG Jash: کدام بازیکن Free Fire در ژوئن 2022 آمار بهتری دارد؟

مقایسه آمار  Amitbhai و TSG Jash
Amitbhai و TSG Jash با توجه به دستاوردهای خود در زمینه توسعه محتوا، از شناخته شده ترین نام ها در جامعه Free Fire هند هستند. اولی کانال Desi Gamers را اداره می کند که دارای 13 میلیون مشترک است و در بین تولیدکنندگان محتوای بازی در کشور رتبه بندی می شود.

TSG Jash یکی از بنیانگذاران کانال Two Side Gamers در یوتیوب به همراه TSG Ritik است. کانال یوتیوب آنها بیش از 10.6 میلیون مشترک دارد.

توجه: Free Fire در هند ممنوع است و کاربران در این کشور باید از بازی عنوان بتل رویال خودداری کنند. با این حال، آنها می توانند به پخش نسخه MAX که در لیست برنامه های ممنوعه نبود، ادامه دهند.


شناسه آتش رایگان Amitbhai چیست؟

Amitbhai’s Free Fire ID 206746194 است. او آمار زیر را در بازی دارد:

آمار مادام العمر

ستاره هندی در 330 بازی از 3904 مسابقه انفرادی شکست ناپذیر باقی مانده است که نتیجه آن 8.45 درصد پیروزی بوده است.

آمیتبای همچنین در 5025 بازی دونفره حضور داشته است و در 832 موقعیت پیروز شده است که برابر با نرخ برد 16.25 درصد است. یوتیوبر 13771 فرگ را ایمن کرده است و نسبت K/D آن 3.28 است.

این ستاره اینترنتی 2564 بویا را در 9343 مسابقه تضمین کرده است که به معنای نرخ برد 27.44٪ است. با 25451 حذف، نسبت K/D 3.75 را حفظ کرده است.

آمار رتبه بندی شده

Amitbhai در یک بازی انفرادی شرکت کرده است اما هنوز موفق به کسب پیروزی یا کشتن نشده است.

آمیتبای یک بازی تیمی در رده بندی انجام داده است و نرخ برد 100٪ را حفظ کرده است. ا


شناسه آتش رایگان TSG Jash چیست؟

شناسه آتش رایگان TSG Jash 123643969 است. YouTuber دارای آمار زیر از 14 ژوئن 2022 است:

آمار مادام العمر

TSG Jash در 1390 بازی انفرادی شرکت کرده و در 115 مسابقه پیروز شده است و نرخ برد 8.27 درصدی را به خود اختصاص داده است. او 3183 حریف را با نسبت K/D 2.50 حذف کرده است.

یوتیوبر 257 برد در 2537 بازی دو نفره به دست آورده است که به نرخ برد 10.13 درصد کاهش می یابد. با 4990 فرگ، نسبت K/D 2.19 را حفظ کرده است.

در نهایت، جاش دوکا 7150 بازی تیمی انجام داده و 1690 بویا به دست آورده است که در نتیجه نرخ برد 23.63 درصد به دست آمده است. او نسبت K/D 3.11 را حفظ کرده و 16994 مخالف را از بین برده است.

آمار رتبه بندی شده

TSG Jash در این فصل هیچ بازی انفرادی، دو نفره یا تیمی بدون بدست آوردن رتبه انجام نداده است.


مقایسه: Amitbhai در مقابل TSG Jash

آمیتبهای TSG جاش
انواع کبریت انفرادی دوتایی جوخه انفرادی دوتایی جوخه
تعداد بازی ها 3094 5025 9343 1390 2537 7150
برنده می شود 330 832 2564 115 257 1690
درصد پیروزی 8.45٪ 16.25٪ 27.44٪ 8.27٪ 10.13٪ 23.63٪
کشتار 9218 13771 25451 3183 4990 16994
نسبت K/D 2.58 3.28 3.75 2.50 2.19 3.11

آمار رنکینگ آنها قابل مقایسه نیست زیرا TSG Jash هنوز هیچ مسابقه رده بندی انجام نداده است.

در مجموع می توان گفت که Amitbhai آمار بهتری نسبت به Jash دارد.


 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال

دلیل بازگشت وجه

تحویل ردیم کد یوسی در لحظه، بلافاصله بعد از پرداخت